Nieuwjaarswens


Ik wens iedereen een heel voorspoedig, gezond en muzikaal 2017 toe.

De website is up-to-date en de concertagenda is weer actueel.
Orgelconcert in de Bergsingelkerk


Op 5 november a.s. speel ik het laatste orgelconcert in de serie van 2016.

Graag tot ziens in de Bergsingelkerk te Rotterdam. De aanvang is 16.00 uur.

Het programma vermeldt de volgende werken:

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

 

 

Max Reger

(1873-1916)

 

Peter König

(1870-1940)

 

Samuel Barber

(1910–1981)

 

Edwin Vooijs

(*1970)

 

 

Praeludium und Fuge in d-moll (BWV 554)

Sinfonia in Es-dur (BWV 791)

Praeludium und Fuge in B-dur (BWV560)

 

Benedictus (Opus 59/9)

 

 

Passacaglia in g-moll

 

 

Adagio for Strings (Opus 11), bew. Edwin Vooijs

 

 

Symfonische Fantasie in d kleine terts (Opus 12b)

 
Orgelconcert André de Jager en Edwin Vooijs


Op 17 september a.s. geven de organisten André de Jager en Edwin Vooijs een orgelconcert in de Bethlehemkerk (Van der Palmstraat 1) te Papendrecht.

De beide organisten hebben een gevarieerd programma samengesteld.

Vanwege het BACH-festival in de Drechtsteden (16-24 september) zullen er enkele werken van J.S. Bach op het programma staan en in verband met het Max Reger herdenkingsjaar (100 jaar geleden overleden) zijn er orgelwerken van deze componist in het programma opgenomen. Verder hoort u nog muziek van Kellner en Dupré.

Zowel De Jager als Vooijs sluiten hun bijdrage af met een eigen werk. Edwin schreef onlangs een nieuw orgelwerk genaamd Festivo (Opus 31) dat tijdens dit concert de première zal beleven. André componeerde in 2016 zijn Douze Pièces pour Orgue (Opus 123) dat als afsluiting van het concert ten gehore zal worden gebracht.

Het concert is gratis toegankelijk (collecte na afloop) en begint om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd om dit afwisselende concert bij te wonen!
Orgelconcert Edwin Vooijs & Arjan Versluis


In the Picture; een bijzonder concert in de Bergsingelkerk…

 

Arjan Versluis, mede bekend geworden door zijn veelzijdig improvisatietalent, is te gast in de Bergsingelkerk en zal ons meenemen in zijn muzikale interpretaties. Hij zal in diverse stijlen improviseren over liederen, bijbelteksten en afbeeldingen, die door middel van een beamer op een scherm geprojecteerd zullen worden.

 

Daarnaast zal Edwin Vooijs twee werken spelen van zijn nieuwe cd ‘Colorful’ welke tijdens dit concert wordt gepresenteerd. Op deze cd bespeelt Edwin het Van Leeuwen orgel van de Bergsingelkerk en staan werken van o.a. César Franck (Piéces posthumes) en Théodore Dubios.

 

Ook het werk Creatio ex nihilo dat Edwin eerder vertolkte tijdens het Promenadeconcert 2016 in de Rotterdamse Laurenskerk zal door hem worden uitgevoerd. Deze compositie is een muzikale verbeelding van de vier elementen; aarde, water, vuur en lucht en is geinspireerd op het schilderij Catskill Mountain House, The Four Elements van Thomas Cole. Tot slot zal hij een vrije improvisatie spelen gebaseerd op de titel van de cd.

 

Er zijn dus voldoende ingrediënten aanwezig om te kunnen spreken van een afwisselend concert. Na afloop wordt u uitgenodigd nog wat te drinken en met elkaar na te praten in de bijzaal van de kerk. Uiteraard zal ook de nieuwe cd te koop zijn.
Orgelconcert Bergsingelkerk op 2 april 2016


A.s. zaterdag geef ik weer een orgelconcert in de Bergsingelkerk te Rotterdam, aanvang 16.00 uur.

Gratis toegang, na afloop vrije gift

 

PROGRAMMA

 

Johann Christoph Kellner (1736-1803)

- Fantasia in g-moll für Orgel (Opus 17)

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

- Praeludium und Fuge in G dur (Opus 37, No. 2)

Max Reger (1811-1886)     

Uit 30 kleine Choralvorspiele (Opus 135a)

- Jesus, meine Zuversicht

- Grosser Gott, wir loben dich

- Wer nur den lieben Gott lässt walten

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)

Kirchenkantate (Opus 61)                                       

- Adagio molto con grande espressione

- Aria

- Corale

Max Reger

Variationen und Fuge über “Heil, unserm König, Heil
Update website (03-01-2016)


De website is weer bijgewerkt en up-to-date.
Nieuwjaarsgroet


Ik wens iederen een gezond, liefdevol, voorspoedig en muzikaal nieuwjaar toe.
Graag tot ziens bij één van de concerten.
Werkzaamheden Pels & Van Leeuwen orgel Bergsingelkerk


Momenteel worden door de firma Pels & Van Leeuwen onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het orgel van de Bergsingelkerk. Zo wordt de speeltafel gereviseerd; de registerschildjes worden vervangen door witte plaatjes met zwarte teksten, de registerschakelaars worden vervangen door moderne exemplaren. Tevens wordt er een nieuw contactsysteem ten behoeve van de zweltrede geplaatst. Zowel de speeltafel- als pedaalverlichting wordt vervangen door LED-verlichting.

De bas van het pedaal is relatief zwak. Om dit te verbeteren zijn een aantal technische verbeteringen noodzakelijk en moet het desbetreffende pijpwerk worden bij-geïntoneerd. Tevens worden de grootste bekers van de Bazuin 16’ hersteld.

Om de stabiliteit van de tongwerken te verbeteren worden van de kleine bekers de koppen gefixeerd. Tevens worden de stemkrukken bijgesteld. Na uitvoering van de technische aanpassingen zal de intonatie worden nagelopen en verbeterd.

Van de zwelkast zullen de draaipunten van de zwelmechaniek worden hersteld.

Aansluitend vind de generale stemming plaats. Voor de viering van het 100-jarig jubileum van de Bergsingelkerk zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Tevens staat er een cd-opname gepland.
César Franck project in de Augustijnenkerk te Dordrecht


Ter gelegenheid van de 125e sterfdag van César Franck (1822-1890) worden dit jaar een groot deel van zijn orgelwerken uitgevoerd in de Augustijnenkerk te Dordrecht. De organisten  André Keijzer, André de Jager, Adriaan Hoek en Edwin Vooijs verlenen hieraan hun medewerking.

 

César Franck is geboren en getogen in het Belgische Luik. Aanvankelijk lijkt het er op dat hij een concertpianist wordt, maar hij ontwikkelt zich uiteindelijk tot organist en componist. Hij ontvangt zijn professionele opleiding aan het conservatorium in Luik en vanaf 1837 aan het conservatorium in Parijs. Vanaf 1844 vestigt hij zich definitief in de Franse hoofdstad. In 1858 wordt hij benoemd tot organist van Sainte-Clotilde, een functie die hij tot het einde van zijn leven bekleedt. Hij wordt in 1872 ook benoemd tot docent orgel aan het conservatorium van Parijs. Zijn belangrijkste leerlingen daar zijn Vincent d’Indy, Ernest Chausson en Henri Duparc. Als organist is hij vooral beroemd vanwege zijn improvisatietalent. Zijn muziek kenmerkt zich door een zeer romantische harmonische taal - waarin invloed van Richard Wagner doorklinkt - en door complex contrapunt. Franck overlijdt in 1890 en ligt begraven op de Cimetière du Montparnasse.

 

11 april      – André Keijzer (o.a. Choral I en III, en Pièce Heroïque)

30 mei       – André de Jager (o.a. Pastorale, Prière en Final)

13 juni       – André de Jager (o.a. Fantaisie in A, Cantabilé en Choral II)

18 juli        – Adriaan Hoek (Fantasie, Grande pièce symphonique, Prélude, Fugue et Variation)

8 augustus – Edwin Vooijs (werken uit L’Organiste II, uitgave Ch. Tournemire)

 

De concerten beginnen om 14.30 uur en de toegang is gratis
Website bijgewerkt (15-01-2015)


De website is weer up-to-date. De concertagenda is bijgewerkt en u treft informatie aan over ons nieuwe koor Nova Voce. Tevens is de nieuwe CD van Chantibelle toegevoegd (inclusief enkele geluidsfragmenten).
Start nieuw gemengd koor Nova Voce


Na de zomervakantie starten wij met een nieuw gemengd koor, Nova Voce. We gaan repeteren op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in kerk De Open Hof aan de Schildmanstraat 72 in Hendrik Ido Ambacht. De artistieke leiding van het koor zal in handen zijn van Edwin en Ilona Vooijs.
Waarom nog een nieuw koor in deze tijd? Omdat wij vinden dat op een juiste wijze zingen voor iedereen van toegevoegde waarde kan zijn. We gaan voor kwaliteit boven kwantiteit en streven naar verantwoord stemgebruik in combinatie met muzikaliteit. Daarom zal er ook consequent tijdens de repetities aan zowel stemvorming als aan koor coaching gedaan worden. Wat betreft het repertoire willen we ons graag breed oriënteren maar wel met de nadruk op het geestelijk klassieke genre. Maar ook nieuwe muziek zal zeker aan bod komen. Dit alles binnen de mogelijkheden van het koor maar wel met realistische uitdagingen om het groeiproces in beweging te houden.
Heeft u interesse? Meldt u dan aan via info@edwinvooijs.com en kom op 1 september a.s. naar de Open Hof in Hendrik Ido Ambacht voor een open repetitie. Wij willen graag met u kennismaken en u onze plannen nader toelichten.
Derde plaats Chantibelle op NKF


Op zaterdag 21 juni j.l. vond in de fraaie Doopsgezinde kerk te Haarlem de finale van het Nederlands Koorfestival plaats. Chantibelle behaalde hier de derde plaats. Een mooie prestatie waar we erg trots op zijn.

De volledige uitslag:

1e - Dekoor (462 punten)

2e - Giocoso (431 punten)

3e - Chantibelle (430 punten)
Finaleplaats op het NKF voor Chantibelle


Het vocaal ensemble Chantibelle heeft zich geplaatst voor de finale van het Nederlands Koorfestival. 

De finale vindt plaats op 21 juni a.s. in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem. Voor nadere informatie zie de website van het NKF: http://www.nederlandskoorfestival.nl/

We zijn supertrots op 'onze meiden'!
Deelname NKF Vocaal Ensemble Chantibelle


Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het Nederlands Koor Festival (NKF). Het Vocaal Ensemble Chantibelle neemt deel aan de voorrondes van het NKF op zaterdag 17 mei a.s. in Haarlem. Deze voorrondes vinden plaats in de Oud-Katholieke Kerk aan de Kinderhuissingel 76 te Haarlem (NH). De toegangsprijs is 10 euro. De kerk gaat open om 12.00 uur en de voorrondes starten om 12.20 uur. De jury bestaat uit: John Damsma (voorzitter), Hans Noyens en Gerben van der Veen.
Programma orgelconcert 5 april a.s. Bergsingelkerk Rotterdam


Op zaterdag 5 april a.s. geef ik een orgelconcert in de Bergsingelkerk te Rotterdam.

Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis (na afloop collecte)

Thema: Hollandse koraalmuziek

Programma:

  1. Gebed 'Adoro te devote' - E. Vooijs
  2. Processional - D. Sanderman
  3. Twee Psalmbewerkingen - C. Ardesch
  4. Variaties over O God van hemel zee en aard' - J. Bonefaas
  5. Twee koralen uit Cinq choralpréludes - M.Chr. de Jong
  6. Improvisatie
28 maart a.s. concert Vocaal Ensemble Chantibelle


Op vrijdag 28 maart a.s. geeft het Vocaal Ensemble Chantibelle een concert in de Bethelkerk te Zwijndrecht. Dit is het eerste concert van de twee lustrumconcerten in 2014. Op het zeer gevarieerde programma staat zowel klassieke- als lichte muziek. Aanvang van het concert is om 20.00 uur. Kaarten à 7,50 euro kunt u bestellen via info@ilonadekievit.nl of telefonisch via 078-6452638.
Nieuwjaarswens


Wij wensen iedereen een voorspoedig, gezond en muzikaal 2014!

Graag tot ziens bij één van onze uitvoeringen.

Edwin, Ilona en Anouk
Nieuwe video's


Op de website staan nieuwe video's van Vocaal Ensemble Chantibelle. Het betreft opnames van de repetitie als voorbereiding op het kerstconcert 2013 van CMK Excelsior uit Hendrik Ido Ambacht. Een en ander vond plaats in de Oude Kerk van Zwijndrecht. In A merry carol of the bells zijn ook de mannen van Excelsior te beluisteren. Veel luister en kijk plezier.
Concertserie 2014 Bergsingelkerk Rotterdam


De concertserie voor 2014 is bekend en ziet er alsvolgt uit:

1 februari – Aad van der Hoeven (Hillegondakerk, Rotterdam)
1 maart – Bas Groenewoud (St. Willibrordkerk, Utrecht)
5 april – Edwin Vooijs (Bergsingelkerk, Rotterdam) - Nederlandse (koraal)muziek
6 september – Wouter van der Wilt (Hoflaankerk, Rotterdam)
4 oktober – Kees van Eersel (Goes)
1 november – Edwin Vooijs (Bergsingelkerk, Rotterdam) - 30 jaar organist, cd-presentatie

De concerten beginnen om 16.00 uur en zijn gratis toegankelijk. Wel wordt er aan de uitgang een collecte gehouden. Van harte welkom!
Winterperiode


De komende periode staat in het teken van de voorbereidingen op de kerstuitvoeringen. Graag maak ik u attent op het kerstconcert van Christelijk Mannenkoor Excelsior o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit. Medewerking verlenen Diana Abspoel – hobo, Armen van der Linden – cello, Lennart Morée – piano en ik mag het orgel bespelen. Bovendien zal Vocaal Ensemble “Chantibelle” een mooie bijdrage leveren aan dit concert. Het concert vindt plaats in de Oude Kerk, Kerkstraat 49 te Zwijndrecht. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis. Ter bestrijding van de onkosten zal er na afloop bij de uitgang worden gecollecteerd. De kerk is open vanaf 19.15 uur. U bent van harte uitgenodigd om op deze avond te komen luisteren en zingen in de sfeervolle entourage van de Oude Kerk.

Naast dit concert speel ik nog bij een tweetal kerstuitvoeringen in de Bethelkerk te Zwijndrecht. Voor de details en de overige uitvoeringen verwijs ik u graag naar de concertagenda.
Orgelconcert Bergsingelkerk


Op 2 november a.s. geef ik een orgelconcert op het orgel van de Bergsingelkerk te Rotterdam. Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis. Onderstaand treft u het te spelen programma aan. Ik hoop u bij dit concert te mogen begroeten.

PROGRAMMA

D. Bédard (1950)
- Variations sur "Herzlich tut mich verlangen"   

Ch.M. Widor (1844-1937)
- Pastorale       

A. Guilmant (1837-1911)
- Paraphrase sur un choeur de Judas Maccabaeus de Händel (Op. 90) 
- Mélodie - Romance sans paroles (Op. 45)
- Grand choeur en forme de marche (Op. 84)

Ch.M. Widor
- Adagio uit Symphonie V (Op. 42)

A. de Jager (1964)
- Introductie en Passacaglia uit Symphonie III (Op. 47)
De zomerperiode en verder...


Na een druk voorjaar en alle inspanningen om mijn opleiding kerkmuziek succesvol af te ronden gaan we een wat rustigere periode tegemoet. Wel gaan we ons alvast voorbereiden op de uitvoeringen in de maand augustus en september. Zo verzorgen Ilona en ik op maandag 5 augustus a.s. de Maandagavondzang in de Gereformeerde Kerk van Burgh-Haamstede. Dat wordt een programma met een Engels tintje. Op momumentendag, 14 september a.s. geef ik om 15.30 uur een orgelconcert in de Grote Kerk van Dordrecht. Op het Kam-orgel zal ik op deze Nationale Orgeldag dan ook Nationale (koraal)muziek spelen. Twee weken later (op 28 september) geef ik een orgelconcert in de Dordtse Augustijnenkerk. Ik hoop u bij een van deze concerten te mogen begroeten. Ik wens iedereen alvast een fijne zomer en/of vakantieperiode toe.
Concert Bergsingelkerk (update)


Zaterdag 25 mei a.s. is het exact 25 jaar geleden dat het huidige orgel van de Bergsingelkerk ingebruikgenomen werd. 25 jaar trouwe dienst is dan ook de aanleiding om een concert te organiseren. Tijdens het concert speel ik werken van o.a. Franck, Dubois en Hagen. Het Vocaal Ensemble 'Chantibelle' o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit werkt ook mee (o.a. Hör mein bitten van Mendelssohn). Jet Dubbeldam zou deze avond ook medewerking verlenen maar heeft helaas af moeten zeggen in verband met onverwachte omstandigheden in haar naaste omgeving.
Aanvang van het concert is om 20.00 uur en de toegang is gratis. U bent van harte welkom!!
Concert Bergsingelkerk Rotterdam


Op 25 mei a.s. is het exact 25 jaar geleden dat het orgel van de Bergsingelkerk te Rotterdam officieel in gebruik genomen is. Om hier bij stil te staan zal er op genoemde datum 's avonds om 20.00 uur een concert plaats vinden. Naast de organisten Jet Dubbeldam en Edwin Vooijs verleent ook het Vocaal Ensemble "Chantibelle' o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit medewerking. De toegang is gratis. Wees welkom! Nadere info volgt.
Programma voor het voorjaar 2013


Komende periode staan er leuke uitvoeringen op het programma. In de Grote Kerk van Schiedam speel ik twee maal. Eerst begeleid ik daar het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht tijdens een concert op 2 maart en op 16 maart zingt Chantibelle in de deze kerk. Met Chantibelle zullen daar o.a. werken van Bach, Vivaldi en Pergolesi (delen uit het Stabat Mater) worden uitgevoerd.

Tijdens de Passie- en Paastijd speel ik vier maal orgel bij de uitvoering van de Marcus Passie van Hans Boelee. Daarnaast is er nog een radio-opname met Excelsior en een TV-opname met Chantibelle. Voor een compleet overzicht van de komende uitvoeringen verwijs ik u graag naar de concertagenda.
Benoeming tot cantor-organist Bergsingelkerk Rotterdam


Met ingang van 1 januari 2013 ben ik benoemd tot cantor-organist van de Bergsingelkerk te Rotterdam. De Bergsingelkerk bevindt zich in het Liskwartier/Bergpolder en is een open stadsgemeente die zich op verschillende manieren verbonden voelt met God. De kerk kent een lange protestantse traditie en heeft, mede door de aantrekkingskracht op de omgeving, een "breed profiel" verworven. Het orgel in deze kerk is afkomstig uit de Gereformeerde Statensingelkerk te Rotterdam die in november 1986 werd gesloten. Het instrument is in 1934/1935 gebouwd door G. van Leeuwen & Zoon te Leiderdorp. Het orgel werd door de orgelbouwer Pels & van Leeuwen overgebracht naar de Bergsingelkerk ter vervanging van het daar aanwezige Standaart-orgel. Van de pijpen van het orgelfront, zoals dat in de Statensingelkerk stond opgesteld, werd een nieuw front gevormd, aangepast aan de architectuur van de Bergsingelkerk. Het orgel heeft in totaal 34 sprekende stemmen, waaronder 1 transmissie in het pedaal en werd gebouwd volgens het electro-pneumatisch kegellade-systeem. Op vrijdag 25 mei 1988 werd het orgel in de Bergsingelkerk officieel in gebruik genomen. De kerk maakt deel uit van de Stichting Rotterdam Orgelstad zodoende vinden er regelmatig orgelconcerten plaats in deze kerk. Door deze benoeming neem ik afscheid als organist van de Bethelkerk in Zwijndrecht.